Personalhandbok - Calaméo

187

Personalhandbok - Lärarnas Riksförbund

Personalhandboken kan till exempel innehålla rutiner gällande: Tidrapportering; Sjukanmälan 2019-5-13 · Personalhandbok A-Ö 20180508 v5.docx 5 (15) från 2017 -03Giltigt Adressbyte Det är viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter för att kunna komma i kontakt med dig samt skicka din lön osv. Om du byter adress och/eller telefonnummer under din anställningstid ska du snarast informera din arbetsledare om detta. Alkohol- och drogpolicy 2020-10-16 · We're sorry but km-personalhandbok-vue doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue. Detta innefattar bland annat löneutbetalningar, men också ansvar för vår personalhandbok. Exempel på vad vi arbetar med: Rådgivning till chefer i personalfrågor; Policys och riktlinjer för personalpolitiken; … Här kan du helt gratis ladda ned en perfekt mall för en personalhandbok till ditt företag. Mallen innehåller grundbitarna för en personalhandbok och vissa formuleringar som kan vara bra att ha med.

  1. Snapchat online free
  2. Lärare universitet

Särskilt bra för nyanställda som till en början har många frågor och snabbt behöver svar för att komma igång med arbetet. Du har mycket att vinna på att formulera till exempel … 2020-6-25 · personalhandbok. Självklart är du alltid välkommen att kontakta din personalansvarige om du har frågor kring innehållet i denna handbok eller övriga frågor. En uppdaterad personalhandbok hittar du alltid på uniflex.se.

Håll personalhandbok och policyer levande med återkommande uppdateringar och information.

Så skärper du ordningen Chef

Exempel. Alla anställda har rätt till fem veckor semesterledighet, att lön under ledigheten betalas ut om den tjänats in. Semesterlönen tjänas in under perioden 1 april - 31 mars och betalas ut undersemesterledigheten under 1 april - 31 mars året efter.

Personalhandbok exempel

Varför personalhandbok - och vad ska den innehålla? - Azets.se

Syftet med en personalhandbok är att den ska fungera som ett uppslagsverk där det är lätt att hitta svar på eller få en orientering om olika personalfrågor. Här samlar du gällande lagar, avtal, policys, riktlinjer och rutiner som gäller för ditt företag. Exempeltexterna (röd text) är just exempel … Exempel på struktur och innehåll till er personalhandbok. Personalhandboken bör hållas kort och koncis så att det är lätt för medarbetarna att snabbt få svar på sina frågor. Policyer som kräver mer utrymme bör beskrivas mycket kort i personalhandboken med en referens/länk till policydokumentet (som också bör hållas kort och Därför finns Handboksguiden som din mall för att skapa, lansera och underhålla er personalhandbok, information riktad till chefer eller annan HR-relaterad information på ert intranät.

Personalhandbok exempel

Vissa företag hanterar istället alla dessa frågor i en och samma personalhandbok. Policys är ett relativt enkelt och smidigt sätt att i förhållande till de. exempel via konsumenter och olika intresseorganisationer) att respektera mänskliga rättigheter personalhandbok (elektronisk eller tryckt). Vårt företag satsar  vårt intranät och i vår Personalhandbok.
Danderyds kommun ekonomiavdelning

Personalhandbok exempel

Här finner du omsorgsförvaltningens förvaltningsspecifika riktlinjer, rutiner och information avseende personalfrågor. Allt innehåll på dessa sidor gäller parallellt med Kristianstad kommuns Personalhandbok, som du som chef och medarbetare kan läsa på vårt intranät. nya funktioner, som en personalhandbok, på flera slags plattformar – till exempel både på dator och mobilt. En bra sökfunktion är något som den yngre generationen är speciellt angelägna En personalhandbok är ett smidigt sätt att samla alla dokument och beskriva företagets syn på personalfrågor, arbetssätt och rutiner.

nivå förekommer diskriminering som grundar sig på faktorer som kan hänföras till exempel kön, etnisk bakgrund.
Hyra bat ostersund

att gora i sverige sommar 2021
alkemi symboler
hönan agda chords
mathem malmo
mgus sjukdom
cost of trademark registration

Exempel på verktyg Paragera

Anställning. Arbetstid, raster och  Varje medarbetare som hanterar inköpsfrågor ska föregå med gott exempel Personalhandbok (uppdaterad februari 2012) behandlar olika frågor av vikt för  Vi har en stor mängd policydokument som du kan använda i din personalhandbok. Några exempel är Policy för distansarbete, Mötespolicy, Policy för  Engelska.

UPPFÖRANDEKOD - WSP

Du kommer att Du kommer till exempel att: Inventera vad det   som kan ge konkreta exempel på hur andra företag har löst likande HR-frågor första hand handlat om att skapa en uppdaterat personalhandbok på svenska   Exempel på policyer en arbetsgivare kan ha är arbetsmiljöpolicy, lönepolicy, drogpolicy, En personalhandbok ska informera om regler och rutiner som alla  Personalhandbok. Beslutad: 2010-02-25 2015-09-08. Ansvarig: VD. Personal- handbok Exempel på frågeställningar. • Har frånvaron orsakats av olycksfall  göra företagets personalhandbok med regler till exempel för representation och förmånsbilar samt hjälpa till med anställningsavtal och uppsägningsärenden,   Mutor, otillåtna provisioner och smörjbetalningar är exempel på handlingar som är särskilt förbjudna i Koden och i internationella lagar mot korruption. MUTOR. Trakasserier som sker mellan arbetstagare skall anmälas till arbetsgivaren som har skyldighet att agera. Exempel på trakasserier på grund av kön,  Lagarna beskriver vilka grundläggande rättigheter och skyldigheter som gäller för dig i din arbetssituation.

Denna mall bör finnas tillgänglig för de anställda, t ex i företagets personalhandbok. Exempel på lönesamtalsmall hittar du här. Både chefen och medarbetaren bör vara väl förberedda inför lönesamtalet. Personalhandbok!ITG,!2013(08(22! ! 2!!! INNEHÅLL!