Allmän handling - Sydarkiveras Wiki

4235

Offentlighetsprincipen - Melleruds kommun

Offentlighetsprincipen innebär att du som medborgare i en demokrati har rätt att  Handlingen ska också förvaras hos myndigheten. Alla har rätt att ta del av en myndighets allmänna handlingar, som inte är sekretessbelagda (  Allmänna handlingar kan vara offentliga eller hemliga. Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning för  Den innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Offentlighetsprincipen står inskriven i grundlag, i tryckfrihetsförordningen (TF),  Kostar det något att få ut allmänna handlingar?

  1. Offentlig plats tillstånd
  2. Hur många poliser dör i sverige varje år
  3. Tendenskriteriet betyder
  4. Tkbm haninge öppettider
  5. Unga kriminella socialstyrelsen
  6. En skola för alla
  7. Mic 101 general biology
  8. Njurens fysiologi

Vad är en handling? Förvarad hos en myndighet · Inkommen till en myndighet · Upprättad hos en myndighet · Handlingar som inte  Börja med att titta på den korta informationsfilmen. Den ger en snabb introduktion till begreppet Allmän handling. Filmen riktar sig till alla anställda inom offentlig  Begreppet allmän handling är teknikneutralt och kan exempelvis även vara e-post, SMS, uppgifter i en databas eller en bild av en elektronisk faktura. Beträffande  Allmän, offentlig och hemlig handling. En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag.

En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som kan vara föremål för sekretess. Handlingen ska finnas förvarad hos myndigheten.

Allmänna handlingar - Värmdö kommun

I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess. Allmänna hemliga handlingar.

Allmän handling och offentlig handling

Offentlig handling - Kumla kommun

Om du vill kan du få ta del av offentliga allmänna handlingen gratis på plats hos kommunen. Du får skriva av eller  Allmän, offentlig och hemlig handling. En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll eller beslut  Börja med att titta på den korta informationsfilmen. Den ger en snabb introduktion till begreppet Allmän handling. Filmen riktar sig till alla anställda inom offentlig  I enlighet Riksdagens beslut stadgas: 1 kap.

Allmän handling och offentlig handling

Sekretess kan gälla till skydd för allmänna intressen som exempelvis att förebygga brott eller för att skydda enskilda människor och företag. En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator med mera. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet. Offentlig handling En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen. allmän handling är inte alltid offentlig. I avsnitt 2 i denna vägledning framgår vad som gör att en handling blir allmän och i avsnitten 3 och 4 framgår vad som menas med att en handling – eller rättare sagt, en uppgift i en allmän handling – inte är offentlig, dvs. att den omfattas av sekretess.
Iec 27001 lead auditor

Allmän handling och offentlig handling

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda (hemliga).

Måste jag identifiera mig när jag vill se en handling? Alla handlingar är inte offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som inte är offentliga. Sekretess kan gälla till skydd för   Allmän handling och offentlig handling.
Jobb projektledare örebro

preem halmstad släp
hyr boende malmö
postförskott privatperson pris
gps golfboll
dk 1812 manual
blocket norrköping lägenhet
18 mars engelska

Offentlig handling - Uddevalla kommun

Att en handling är allmän innebär att den omfattas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En allmän handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. 2.1 Handling av allmänna handlingar. Dessa bestämmelser hittar man i offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess innebär begränsningar både i allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och i offentliga funktionärers rätt till yttrandefrihet enligt grundlagen regerings- 2020-02-18 Alla handlingar är inte offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som inte är offentliga. Sekretess kan gälla till skydd för allmänna intressen som till exempel vid upphandling eller för att skydda enskilda människor och företag.

Offentlig handling Nacka kommun

Vilka handlingar kan jag ta del av? Du kan ta del av alla handlingar som är allmänna. Undantagna är de som är sekretessbelagda. Vad är en allmän handling? Med allmän handling menas varje handling… hantering av allmänna handlingar och de krav som uppkommer från verksamheten. Syftet med uppsatsen är att ge kunskap om vilka faktorer som påverkar uppfyllnad av offentlighetslagstiftningens krav kring allmänna handlingar i offentligt affärsverksamhet som agerar på … Allmänna handlingar kan vara både pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter, som ett e-postmeddelande eller uppgift i ett datasystem.

Allmänna handlingar som inte innehåller sekretess (hemliga uppgifter) är offentliga. Offentlighetsprincipen ger allmänheten rätt att ta del av  Begär ut allmän handling. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess. Vi gör alltid en  Här kan du begära allmänna handlingar från Karlstads kommun.