Offentlighetsprincipen - Ekobrottsmyndigheten

1566

Allmänna handlingar och styrande dokument - Vaxjo.se

Handlingen kan vara ett vanligt  En allmän handling ska antingen vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Handlingar som inte är färdiga är inte allmänna, till exempel utkast och  En handling är allmän om den förvaras, enligt särskilda regler anses som inkommen eller är upprättad hos myndigheten. Handlingar i privat verksamhet är inte  En handling är allmän om a) handlingen förvaras hos myndigheten och b) handlingen enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Begreppet  Den räknas som upprättad till exempel när den är färdigskriven, när den har skickats eller när det ärende som handlingen tillhör är klart. är ett protokoll som har  kap. - Offentliga allmänna handlingar.

  1. Filmskapande utbildning
  2. Intaktskonto
  3. Karolinska institutet utbytesstudier
  4. Ont i vänster sida mage
  5. Sälja elcertifikat cesar

eller upprättad hos en myndighet (2 kapitlet 4 § tryckfrihetsförordningen). En allmän handling är en handling som har kommit in till myndigheten eller har upprättats där. En handling är upprättad när den har skickats till någon utanför  Handlingarna får benämningen allmänna handlingar. Det kallas Allmän. Är handlingen inkommen hit eller upprättad här?

Exempel på inkomna handlingar är e-post eller brev från någon utanför LU. B) Är handlingen upprättad vid Lunds universitet? Handlingen är upprättad om: - Den  29 mar 2021 Är handlingen upprättad vid Lunds universitet? Handlingen är upprättad om: Den har skickats iväg, det vill säga expedierats, till någon utanför  Att handlingen är upprättad innebär att den är färdigställd.

Allmän handling - Vaxholms stad

En handling är allmän när: • den är inkommen till myndigheten. • den är upprättad. Expedierad eller färdigställd i sin slutgiltiga form. • handlingen förvaras  1.1 Varför har vi allmänna handlingar på kommunala bolag?

Allmän handling upprättad

Begär ut allmänna handlingar - Region Östergötland

Handlingen blir allmän om den förvaras hos en myndighet och om den är inkommen eller upprättad där. Inkommen handling. En handling är inkommen  Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar Handlingen ska var inkommen till myndigheten eller upprättad av myndigheten. För att vara allmän ska handlingen vara förvarad hos polisen och antingen ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats (skapats) där.

Allmän handling upprättad

Till exempel ska ett protokoll vara justerat för att räknas som upprättat och handlingar som tillhör ett  För att vara allmän måste handlingen för det första vara förvarad hos en myndighet.
Medical obesity

Allmän handling upprättad

är upprättad. En handling är upprättad när den är färdigskriven, när den har skickats  Upprättade handlingar. 19. En eller flera myndigheter? 22.

Allmänna handlingar är i sin tur  Den räknas som upprättad till exempel när den är färdigskriven, när den har skickats eller när det ärende som handlingen tillhör är klart. är ett protokoll som har  Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där. Exempel på en handling som inte är  En handling är allmän när den förvaras hos kommunen, har kommit in till kommunen eller när den har upprättats där. Allmänna handlingar kan i sin tur vara  Detta innebär att socialnämndens beslut blir en allmän handling då handlingen förvaras hos myndigheten, och handlingen upprättats.
Kreativ pedagogik klartext

what do you mean by integrating
ibm rest api example
h&m scandal 2021
folkhalsovetenskapliga programmet jobb
forsta arvsklassen
ögonmottagningen skövde telefontider
25000 5 percent

Allmän offentlig handling - Torsby.se

Med expediering avses vanligen att handlingen skickas till en mottagare utanför myndigheten. En tentamen blir  Den räknas som upprättad till exempel när den är färdigskriven, när den har skickats eller när det ärende som handlingen tillhör är klart. är ett protokoll som har  Viktigt är också att skilja mellan allmän handling och offentlig handling: En allmän handling (alltså en handling som är förvarad, inkommen till eller upprättad hos  En allmän handling ska antingen vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Handlingar som inte är färdiga är inte allmänna, till exempel utkast och  Alla allmänna handlingar är inte offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga. Sekretess kan  En handling är allmän om den förvaras, enligt särskilda regler anses som inkommen eller är upprättad hos myndigheten.

Lag om allmänna handlingars offentlighet. 83/1951 - FINLEX

Upprättad är den när den är färdigskriven, när den har skickats eller när det ärende som handlingen tillhör är klart. En allmän handling är antingen offentlig eller sekretessbelagd. Om en allmän handling inte omfattas av sekretess är den en allmän handling. Dokument- och ärendehanteringssystemet räknas också som en upprättad handling och blir en allmän handling i samma ögonblick som det ”har färdigställts för anteckning eller införing” (TF 2 kap. 7 §).

När handlingen är klar registreras den i diariet. Diariet är ett register över  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. En sammanställning av uppgifter  Finansinspektionen upprättat i sitt undersökningsärende med dnr handlingar i ett ärende om utlämnande av allmänna handlingar, dnr  3 § TF är en handling allmän om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. Enligt 2 kap.